วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตารางสอน


  วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
  • ๐๗.๓๐ เดินทางมาถึงโรงเรียน
  •  ปฏิบัติงานในตอนเเช้า เช่น ช่วยดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน 
  • ดูแลการเข้าแถวเคารพธงชาติ
  • สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒ เรื่อง verb to be. เพราะคาบก่อนนักเรียนไม่สามารถเข้าใจถึงเนื้อหาได้ สาเหตุ คือ นักเรียนยังไม่รูจักว่า verb to be คือ อะไร ดังนั้นการเรียนการสอนของวันนี้ จึงเป็นการสอนเรื่อง  verb to be  และให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด ๑๐ ข้อ เพื่อทดสอบความเข้าใจของเนื้อหา
  • พักเที่ยงเวลา ๑๑. น. เนื่องด้วยทางโรงเรียนจะมีการแข่งขันกีฬาจึงร่นเวลา ๑๐ นาทีต่อคาบ เพื่อนไปแทนการซ้อมกีฬาในช่วงบ่าย
  • คัดเลือกนักกีฬาโรงเรียน อายุ ระหว่าง๑๐- ๑๒ ปี
  • ดูแลการทำกิจกรรมของนักเรียน
  • สอนนักเรียนที่ต้องเรียนพิเศษจำนวน ๘ คน 
  • กลับหอพักเวลา ๑๖.๐๐น.


  ตารางสอน นางสาวพิมพา จงรักษ์ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนใหม่


  วันเวลา


  08.30-9.30

  9.30-10.30

  10.30-11.30

  11.30-12.30

  12.30-13.30

  13.30-14.30

  14.30-15.30

  วันจันทร์  พั
  ที่
  ภาษาอังกฤษ
        ม. 3
  ภาษาอังกฤษ
        ป.6


  วันอังคาร


  ภาษาอังกฤษ
        ป.6

  ชุมนุมภาษาพาสนุก


  วันพุธ
  ภาษาอังกฤษ
        ป.6


  วันพฤหัส

  ภาษาอังกฤษ
        ม. 3      ลูกเสือ
        ป.6

  วันศุกร์


  ภาษาอังกฤษ
        ม. 3  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น