วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕

  •  ๐๗.๒๐ เดินทางมาถึงโรงเรียน
  •  ปฏิบัติงานในตอนเเช้า เช่น ช่วยดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน บริเวณอาครเรียนอนุบาล
  • ดูแลการเข้าแถวเคารพธงชาติและกิจกรรมของนักเรียน เช่น การอ่านข่าว และการอ่านหนังสือ ตั้งแต่ชั้น ป.1- ม. 3 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้นักเรียนปฏิบัติในตอนพักเที่ยง แต่เนื่องด้วยต้องเผื่อเวลาไว้ซ้อมกีฬา กิจกรรมการอ่านหนังสือต้องย้ายมาปฏิบัติในตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียน
  •  ๐๘.๓๐-๐๙.๒๐ น.สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
  • พักเที่ยงเวลา ๑๑.๐๐ น.
  •  ช่วยงานครูพี่เลี้ยงที่ห้องปฏิบัติการทางภาษา
  • ช่วงบ่ายดูแลการซ้อมกีฬาของนักเรียนที่ตนรับผิดชอบ
  • กลับหอพักเวลา ๑๖.๐๐น.      

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น