วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555


 • วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
  •  ๐๗.๒๐ เดินทางมาถึงโรงเรียน
  •  ปฏิบัติงานในตอนเเช้า เช่น ช่วยดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน 
  • ดูแลการเข้าแถวเคารพธงชาติ
  • ดูแลการทำกิจกรรม การอ่านของนักเรียน และต่อด้วยการฝึกซ้อมกีฬาของนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียน ให้นักเรียนซ้อมกีฬาทั้งภาคเช้า และวันนี้ใช้เวลาในภาคเช้า ซ้อมเดินขบวนพาเหรด คัดเลือกนักเรียนและ ซ้อมการตีกลอง เนื่องจากใกล้ถึงวันแข่งขัน  
  • สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เวลา ๐๙.๒๐- ๑๐.๑๐ น. 
  • พักเที่ยงเวลา ๑๑. น.
  • ช่วยดูแลการแปรงฟันของนักเรียน
  • ถ่ายเอกสารใ้หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
  • ช่วงบ่ายดูแลการซ้อมกีฬาของนักเรียนที่ตนรับผิดชอบ ในช่วงบ่าย
  • กลับหอพักเวลา ๑๖.๐๐น.  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น