วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕


  • เป็นสัปดาห์ที่๕ของการปฏิบัติงานในโรงเรียนชุมชนใหม่
  •  ๐๗.๓๐ เดินทางมาถึงโรงเรียน
  •  ปฏิบัติงานในตอนเเช้า เช่น ช่วยดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน 
  • ดูแลการเข้าแถวเคารพธงชาติ
  •  ๑๐.๑๐- ๑๑.๐๐ น.สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
  • พักเที่ยงเวลา ๑๑.๐๐ น.
  •  ต้อนรับบุคลากรมาเยี่ยมโรงเรียน
  • ช่วงบ่ายดูแลการซ้อมกีฬาของนักเรียนที่ตนรับผิดชอบ
  • กลับหอพักเวลา ๑๖.๐๐น.      

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น