วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕


  • เป็นสัปดาห์ที่๗ ของการปฏิบัติงานในโรงเรียนชุมชนใหม่
  •  ๐๗.๓๐ เดินทางมาถึงโรงเรียน
  •  ปฏิบัติงานในตอนเเช้า เช่น ช่วยดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน 
  • ดูแลการเข้าแถวเคารพธงชาติ
  • ในช่วงเช้าของสัปดาห์นี้ ไม่มีการเรียนการสอน เพราะให้นักกีฬาซ้อมอย่างเต็มที่
  • พักเที่ยงเวลา ๑๑.๐๐ น.
  • ในช่วงบ่าย ทำการเรียนการสอน สองคาบ  สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
  • นักเรียนซ้อมเดินขบานพาเหรดและดูแลการซ้อมกีฬาของนักเรียนที่ตนรับผิดชอบ
  • กลับหอพักเวลา ๑๖.๓๐น.      

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น