วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕


  •  เป็นสัปดาห์ที่๕ของการปฏิบัติงานในโรงเรียนชุมชนใหม่
  •  ๐๗.๓๐ เดินทางมาถึงโรงเรียน
  •  ปฏิบัติงานในตอนเเช้า เช่น ช่วยดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน 
  • ดูแลการเข้าแถวเคารพธงชาติ
  • พักเที่ยงเวลา ๑๑. น.
  •  เริ่มสอนเวลา ๑๑.๕๐-๑๒.๔๐น.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒
  •  ๑๒.๔๐- ๑๓.๓๐ น.สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
  • ช่วงบ่ายดูแลการซ้อมกีฬาของนักเรียนที่ตนรับผิดชอบ
  • กลับหอพักเวลา ๑๖.๐๐น.      

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น