วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555


 • วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
   •  ๐๗.๒๐ เดินทางมาถึงโรงเรียน
   •  ปฏิบัติงานในตอนเเช้า เช่น ช่วยดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน 
   • ดูแลการเข้าแถวเคารพธงชาติ
   • ดูแลการทำกิจกรรม การอ่านของนักเรียน
   • พักเที่ยงเวลา ๑๑. น.
   • ช่วยดูแลการแปรงฟันของนักเรียน
   •  เริ่มสอนเวลา ๑๑.๕๐-๑๒.๔๐น.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒
   •  ๑๒.๔๐- ๑๓.๓๐ น.สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
   • ช่วงบ่ายดูแลการซ้อมกีฬาของนักเรียนที่ตนรับผิดชอบ วันนี้คัดเลือกนักเรียนที่จะแข่งขันกีฬาประเภทกีฑา ระยะการวิ่งต่างๆ รุ่นไม่เกิน 12 และรุ่นไม่เกิน 14 ปี 
   • กลับหอพักเวลา ๑๖.๓๐น.      

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น