วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555


 • วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
  •  เป็นสัปดาห์ที่๖ของการปฏิบัติงานในโรงเรียนชุมชนใหม่
  •  ๐๗.๒๐ เดินทางมาถึงโรงเรียน
  •  ปฏิบัติงานในตอนเเช้า เช่น ช่วยดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน 
  • ดูแลการเข้าแถวเคารพธงชาติ
  • ดูแลการทำกิจกรรม การอ่านของนักเรียน
  • พักเที่ยงเวลา ๑๑. น.
  • ช่วยดูแลการแปรงฟันของนักเรียน
  •  เริ่มสอนเวลา ๑๑.๕๐-๑๒.๔๐น.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒
  •  ๑๒.๔๐- ๑๓.๓๐ น.สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
  • ช่วงบ่ายดูแลการซ้อมกีฬาของนักเรียนที่ตนรับผิดชอบ วันนี้คัดเลือกนักเรียนที่จะแข่งขันกีฬาประเภทกีฑา ระยะการวิ่งต่างๆ รุ่นไม่เกิน 12 ปี 
  • เข้าร่วมประชุมกับคณะครู ชี้แจงเรื่องการเตรียมพร้อมแข่งกีฬา   เรื่องเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อเตรียมการสำหรับการมาประเมินโรงเรียนของขณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
  • กลับหอพักเวลา ๑๖.๐๐น.      

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น