วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕  เป็นวันวิสาฆบูชา ปิกเรียนการสอน


วันที่๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ 


  • ๐๗.๓๐ เดินทางมาถึงโรงเรียน
  •  ปฏิบัติงานในตอนเเช้า เช่น ช่วยดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน 
  • ดูแลการเข้าแถวเคารพธงชาติ
  • สอนชั้นประถมศึกษาปีที่๖ เรื่อง play safe. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด ตรวจการบ้าน
  • พักเที่ยงเวลา ๑๑. น. เนื่องด้วยทางโรงเรียนจะมีการแข่งขันกีฬาจึงร่นเวลา ๑๐ นาทีต่อคาบ เพื่อไปแทนการซ้อมกีฬาในช่วงบ่าย
  • ดูแลนักกีฬาโรงเรียน อายุ ระหว่าง๑๐- ๑๒ ปี
  • ดูแลการทำกิจกรรมของนักเรียน
  • กลับหอพักเวลา ๑๖.๐๐น. 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น