วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
     ได้ลาทางโรงเรียนชุมชนใหม่ เป็นเวลา ๑ วัน เนื่องจากกลับไปประชุมเรื่อง กยศ หรือ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
      เริ่มการเรียนการสอน เวลา ๑๒.๑๐ น. เนื่องจากในตอนเช้าทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
      หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมไหว้ครูแล้ว  ทางโรงเรียนได้ทำการเลือก ประธานโรงเรียน โดยมีผู้สมัค
เป็นประธานโรงเรียน ๒ คน  นักเรียนได้ทำการเลือกตั้งประธานโรงเรียน นักเรียนที่ได้เป็นประธานโรงเรียนคือ เด็กหญิงกัญญาวี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เมื่อเสร็จกิจกรรมต่างๆ ก็ได้เวลาพักเที่ยงของนักเรียนและคุณครู 
       ในช่วงบ่าย การเรียนการสอนเริ่มตามปกติ และได้รับหน้าที่ สอนเด็กพิเศษ หรือที่เรียกว่า LD 
คละกันตามชั้น จำนวน ๘ คน 
   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น