วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕


  •  ๐๗.๓๐ เดินทางมาถึงโรงเรียน
  •  ปฏิบัติงานในตอนเเช้า เช่น ช่วยดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน 
  • ดูแลการเข้าแถวเคารพธงชาติ
  • สอนชั้นประถมศึกษาปีที่๖ เวลา ๐๘.๓๐-๙๐.๓๐ น.
  • พักเที่ยงเวลา ๑๑.๓๐ น.
  • เวลา๑๒.๓๐-๑๓.๓๐น. สอนวิชาคณิตศาสรต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่๖ แทนครูจีราภรณ์ เพราะไปราชการที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องการพัฒนาสื่อ
  • ศึกษารายละเอียดการทำ ปพ๕ ของรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบทั้งของ ชั้นประถมศึกษาปีที่๖และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒
  • เรียนรู้งานกับฝ่ายทะเบียน
  • ตกบ่ายสอนนักเรียนที่ต้องเรียนพิเศษจำนวน ๘ คน
  • กลับหอพักเวลา ๑๖.๐๐น. 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น