วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕


  •  ๐๗.๓๐ เดินทางมาถึงโรงเรียน
  •  ปฏิบัติงานในตอนเเช้า เช่น ช่วยดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน 
  • ดูแลการเข้าแถวเคารพธงชาติ
  • วันนี้ครูเพิ่มศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการได้มอบหมายงานให้ เป็นงานเกี่ยวกับการทำแผนผังตารางสอนของครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียน
  • เรียนรู้งานกับฝ่ายทะเบียน
  • ศึกษารายละเอียดการทำ ปพ๕ ของรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ
  • สอนชั้นประถมศึกษาปีที่๖ เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น.
  • พักเที่ยงเวลา ๑๑.๓๐ น.
  • กิจกรรมชุมนุม ภาษาพาสนุก
  • กลับหอพักเวลา ๑๖.๐๐น. 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น