วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
          
        มาถึงโรงเรียนเวลา ๐๗-๓๐ น. ช่วยดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน  และเข้าแถวเคารพธงชาติคาบแรกของวิชาภาษาอังกฤษวันนี้ เวลา ๐๘.๓๐- ๐๙.๓๐ น. ของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖วันนี้เริ่มนำเข้าสุ่บทเรียนที่ ๑ เรื่อง what do you want to be ?สอนคำศัพท์ ในเนื้อหาแค่ ๖ คำ ให้นักเรียนอ่านตาม และบอกความหมาย แต่ปัญหาที่พบในวันนี้คือนักเรียนกว่าครึ่งห้องอ่านคำศัพท์ไม่ได้ เมื่อได้สอบถามถึงสาเหตุ พบว่า นักเรียนไม่รู้จักพยัชนะภาษาอังกฤษ จึงสอบถามนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อจะได้หาวิธีช่วยเหลือนักเรียนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น