วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนชุมชนใหม่


 วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
     
      วันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แรก    วันนี้เป็นครูเวรประจำวันศุกร์ ซึ่งก็มีหน้าที่ดูแลการประปฎิบัติกิจจกรรมของนักรียนทั้งในตอนเช้าและในตอนเย็น  วันนี้สอนคาบที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ นักเรียนตื้นเต้นกับการดูคะแนนในแบบทดสอบชิ้นแรก และพอใจในคำชมเชย นักเรียนที่โดนทำโทษในคาบเรียนที่แล้วก็มีพฤติกรรมดีขึ้น ไม่คุยเสียงดัง ตั้งใจเรียนและทำแบบฝึกเสร็จเป็นคนแรก 
        การเรียนการสอนของวันนี้ ถือว่าน่าพอใจ เพราะนักเรียนตั้งใจ  และสามารถทำแบบทดสอบได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ ส่วนนักเรียนผู้ชายก็พอทำตามเพื่อนๆ ไปได้บ้าง
        ปัญหาที่ควรแก้ไขในวันนี้ ต้องพยายามย้ำ ความหมายของคำศัพท์บ่อยๆ เพราะปัญหาในรายวิชาภาษาอังกฤษของนักกเรียนมาจาก นักเรียนไม่รู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่
        การช่วยเหลืองานโรงเรียนในวันนี้ คือ รวมแฟ้มเอกสาร ดูแลการลงทะเบียนเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ ช่วยครูพี้เลี้ยงทำแฟ้มประกันสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๒

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น