วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕


 •  เป็นสัปดาห์ที่๒ ของการปฏิบัติงานในโรงเรียนชุมชนใหม่
 •  ๐๗.๓๐ เดินทางมาถึงโรงเรียน
 •  ปฏิบัติงานในตอนเเช้า เช่น ช่วยดูแลการทำความสะอาดของนักเรียน 
 • ดูแลการเข้าแถวเคารพธงชาติ
 •  ๐๘.๓๐ ใด้รับมอบหมายให้ดูแลชั้นอนุบาล ๒ เนื่องจากครูประจำชั้นลากิจเป็นเวลา๒ วัน
 • คาบที่สอง สอนวิชาสังคมศึกษาแทน คุณครูเพ่ิ่มศักดิ์ เนื่องจากท่านติดประชุมในช่วงเช้า
 • ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ สอนชั้นประถมศึกษาปีที่๖
 • พักเที่ยงเวลา ๑๑.๓๐ น. หลังพักเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลี้ยงไอศครีม
 • คาบที่ ๔  เป็นชั่วโมงของกิจกรรมชุมนุม ซึ่งดิฉันมีหน้าที่ดูแลและจัดกิจกรรมให้กับชุมนุมภาษาพาสนุก
 • คาบเรียนที่๕ เป็นคาบว่างจึงศึกษางานโรงเรียน
 • กลับหอพักเวลา ๑๖.๐๐น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น