วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
  • ดูแลกิจกรรมในช่วงเช้า เช่น การทำความสะอาด การเข้าแถวเคารพธงชาติ
  • สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เวลา ๑๐.๓๐- ๑๑.๓๐ น.
  • สอนชั้น ป. ๕แทนครูธวัชชัย เนื่องจากท่านติดประชุมเป็นเวลาสองวัน
  • บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
  • พักเที่ยง
  • ช่วงบ่ายทดสอบการอ่านของนักเรียน
  • ดูแลการทำโครงการ ชุมชนใหม่ ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกันภัยจากยุงร้าย ให้กับนักเรียนชั้น ป.๕ จากนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น