วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๕

  • วันที่ สาม ของสัปดาห์ที่ เก้า 
  • งานในโรงเรียนยุ่งมาก เนื่องจากต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ให้พร้อมเพื่อ การประเมินของคณะกรรมการ (สมศ)
  • คณะกรรมการมาประเมินโรงเรียนเป็นเวลา สามวัน วันนี้เป็นวันแรกของการประเมิน
  • คณะกรรมการมาถึงโรงเรียนตั้งแต่เช้า
  •  ดูการเดินมาเรียนของนักเรียน 
  • ดูการเข้าแถวหน้าเสาธง การร้องเพลงชาติ
  • ดูการทำกิจกรรมของนักเรียน
  • และดูเอกสาของทางโรงเรียน
  • สอนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๖
  • ดูแลชั้นประถมปีที่ ๕ และความเรียบร้อย ไม่ให้นักเรียนออกจากห้องเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น