วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
  • ดูแลกิจกรรมในช่วงเช้า เช่น การทำความสะอาด การเข้าแถวเคารพธงชาติ
  • สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.
  • สอนชั้น ป. ๓ แทนครูธวัชชัย เนื่องจากท่านติดประชุมเป็นเวลาสองวัน
  • บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
  • ช่ายทำความสะอาดห้องธุระการ
  • พักเที่ยง
  • ช่วงบ่ายทดสอบการอ่านของนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น