วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
  • ดูแลกิจกรรมในช่วงเช้า เช่น การทำความสะอาด การเข้าแถวเคารพธงชาติ
  • สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙. ๐๐ น.
  • จัดเอกสารกับหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
  • ฟังการประกาศการประมินผลโรงเรียนของ (สมศ)
  • พักเที่ยง
  • เข้าสอนแทนครูจีราภรณ์ ชั้น ป. ๖ จำนวน ๒ คาบในช่วงบ่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น