วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕
  • ดูแลกิจกรรมในช่วงเช้า เช่น การทำความสะอาด การเข้าแถวเคารพธงชาติ
  • สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
  • ตรวจข้อสอบ พูดคุยให้ข้อมูลกับทางคณะกรรมการ (สมศ)
  • พักเที่ยง
  • คุมชั้นเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔, ๕, ๖

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น